Městský obvod Pardubice VII Rosice n. Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín


Záměr pronajmout část nebytových prostor OD Doubravice čp. 8

10.09.2018 16:47

                                      

                   Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII

                   Úřad Městského obvodu Pardubice VII

                   Ekonomický odbor

Čj.:  EO/1077/3651/2018                                                          V Pardubicích, dne 10.9.2018

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII, Úřad Městského obvodu Pardubice VII, ekonomický odbor, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a "Zásadami nájmu nebytových prostor a budov svěřených do správy Městského obvodu Pardubice VII" zveřejňuje

ZÁMĚR

PRONAJMOUT 

část nebytových prostor

za účelem umístění telekomunikačního či obdobného zařízení   

 NA ADRESE DOUBRAVICE č.p. 8, PARDUBICE

Nebytové prostory se nachází v třípodlažním objektu „obecního domu“ v Pardubicích - Doubravicích  č.p. 8, stojícím na pozemku označeném jako st. p. č. 43/1, katastrální území Pardubice - Semtín, zapsaném na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Prostory nabízené k pronájmu jsou umístěny ve III. NP objektu. Jedná se o podkroví – půdní prostory s dřevěnou trámovou stropní konstrukcí místně ztuženou betonovou deskou a část střešní konstrukce ve tvaru valbového zastřešení s vláknocementovou šablonou na latích, prostory jsou barevně označeny v přiloženém pasportu objektu, přičemž bude pronajímána pouze ta část prostor, která bude využita k instalaci, propojení a připojení telekomunikačního či obdobného zařízení a jeho technologických prvků.

Možnost pronájmu: po uzavření nájemní smlouvy, s předpokladem od cca 1.11.2018

Účel pronájmu: umístění telekomunikačního či obdobného zařízení a jeho technologických prvků za účelem přívodu a šíření signálu internetového připojení

Minimální nájemné: 800,--/měsíc + platná sazba DPH

Výše uvedený objekt je zkolaudován jako objekt občanské vybavenosti. Jsou zde umístěny dva prostory sloužící podnikání a jedna bytová jednotka. V I.NP se nachází restaurace s kulturním sálem a provozovna drobné ruční výroby, ve II.NP se nachází bytová jednotka, knihovna a prostory úřadovny. Upozorňujeme, že provoz telekomunikačního či obdobného zařízení nesmí žádným způsobem rušit fungování obecního rozhlasu umístěného v objektu a užívání ostatních prostor objektu jejich oprávněnými uživateli. Vlastník prostor nebude po uzavření nájemní smlouvy omezen v dispozici s tou částí výše uvedených prostor, která nebude využita k instalaci, propojení a připojení telekomunikačního či obdobného zařízení a jeho technologických prvků, a která tedy nebude předmětem nájemní smlouvy. Vlastník prostor si vyhrazuje právo po uzavření nájemní smlouvy přiměřeně spoluužívat tu část výše uvedených prostor, která bude využita k instalaci, propojení a připojení telekomunikačního či obdobného zařízení a jeho technologických prvků, a která tedy bude předmětem nájemní smlouvy.

Zájemce je povinen si na svoje náklady zajistit úpravy prostoru a případné schválení změny užívání stavby pro nový účel nájmu stavebním úřadem.

Zájemce je povinen seznámit se s technickým a kolaudačním stavem objektu před podáním žádosti o nájem při osobní prohlídce prostor. Prohlídky zájemců o pronájem lze uskutečnit po předchozí telefonické domluvě na tel. 605 312 858, Bc. Gregarová.

Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky nejpozději do 26. 9. 2018 do 10.00 hodin na ekonomický odbor ÚMO Pardubice VII. Nabídky je nutno podávat na formuláři, který je k dispozici na ekonomickém odboru ÚMO Pardubice VII nebo na www.pardubice7.cz. Přílohou žádosti je zájemce povinen předložit technickou zprávu včetně nákresu umístění jednotlivých technologických prvků.

Nabídku výše nájemného předávejte ve stejném termínu v označené a zalepené obálce na podatelnu ÚMO Pardubice VII na adresu Gen. Svobody 198, 533 51  Pardubice. Plátcům DPH je k nájemnému připočtena DPH v platné výši.

Po uplynutí výše uvedené lhůty rozhodnou orgány obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření nájemní smlouvy. Před uzavřením nájemní smlouvy je vybraný zájemce povinen složit jistotu ve výši trojnásobku sjednaného měsíčního nájemného, u plátců DPH trojnásobku sjednaného měsíčního nájemného včetně DPH v platné výši.

Dále je vybraný zájemce povinen předložit statický posudek a vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k předmětnému pronájmu.

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VII si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu se žádným zájemcem. Žadatelé nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o nájem výše uvedeného prostoru na základě této nabídky. Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VII si vyhrazuje právo odchýlit se od daných podmínek v důsledku skutečností, které nebyly v době zveřejnění záměru známy.

Dle přiloženého průkazu energetické náročnosti budovy je objekt klasifikován do třídy E – nehospodárný.

 

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Schváleno na 62. jednání Rady Městského obvodu Pardubice VII dne 5. 9. 2018 usnesením č. 812/62-9/2018.

Ing. Radka Hančová

vedoucí ekonomického odboru Úřadu Městského obvodu Pardubice VII

Vyvěšeno na úřední desce dne:                                                                                   

Sejmuto z úřední desky dne:


Kalendář akcí

Leden 2020
Po Út St Čt So Ne
    1
  • Jednání MK Rosice
2
3 4 5
6
  • Jednání MK Ohrazenice
7
8 9 10 11 12
  • Jednání MK Doubravice
13
14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
  • Jednání MK Trnová
27
28 29 30 31    

← Prosinec 2019 Únor 2020 →

RSSRSS

Aktuality

Výběr poplatků v Ohrazenicích

Dne 15. 1. 2020 bude v obecním domě v Ohrazenicích probíhat výběr místních poplatků, a to v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin.

© 2020, Městského obvodu Pardubice 7 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Starý web

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑