Přejít na hlavní obsah

Městský obvod Pardubice VII Rosice n. Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín


Kdy vzniká přeplatek

Ekonomický odbor Úřadu Městského obvodu Pardubice VII vykonává na území městského obvodu správu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen svoz KO) a místního poplatku ze psů.

Každému poplatníkovi výše uvedených místních poplatků je pro každý poplatek samostatně veden osobní účet. V případě, že na tomto osobním účtu je uhrazena vyšší částka, než je výše poplatku stanovená k úhradě, dochází k přeplatku. PŘEPLATEK na místním poplatku může např. vzniknout v následujících případech:

1. u místního poplatku za komunální odpad

- poplatek již byl na daný rok uhrazen a poplatník v průběhu roku změní trvalý pobyt - pokud se poplatník přestěhuje v rámci Statutárního města Pardubice, alikvótní část poplatku je správcem daně automaticky přeposlána příslušnému městskému obvodu. V případě, že se však poplatník přestěhuje mimo území našeho města, je nezbytné podat si žádost o vrácení přeplatku.

- úmrtím poplatníka – v tomto případě je třeba tuto pohledávku uplatnit při dědickém řízení u notáře

- uhrazením místního poplatku vícekrát v jednom kalendářním roce – omylová platba, lze ponechat platbu na následující rok, podat žádost o vrácení přeplatku popř. přeplatek použít na nedoplatek na jiné dani

2. u místního poplatku ze psů

- poplatek již byl na daný rok uhrazen a poplatník v průběhu roku změní trvalý pobyt – poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů od změny pobytu psa odhlásit a nahlásit jej v místě nového bydliště, toto platí i při změně pobytu do jiného městského obvodu v rámci Statutárního města Pardubice. Pokud pes zůstane v místě stávajícího bydliště, musí být přehlášen na nového držitele majícího trvalý pobyt v našem obvodu. V případě vzniku přeplatku je nezbytné podat si žádost o jeho vrácení, popř. přeplatek použít na nedoplatek na jiné dani

- úmrtím poplatníka – v tomto případě je třeba tuto pohledávku uplatnit při dědickém řízení u notáře

- uhrazením místního poplatku vícekrát v jednom kalendářním roce – omylová platba, lze ponechat platbu na následující rok nebo podat žádost o vrácení přeplatku

- poplatník přestane být držitelem psa (úhyn psa popř. předání psa jinému majiteli). V této situaci je třeba u správce daně nejpozději do 15 dnů  psa na příslušném formuláři odhlásit a poté si případně požádat o vrácení přeplatku (výše poplatku je snížena za každý měsíc, kdy poplatník není držitelem psa, o 1/12 z ročního předpisu).

Pokud poplatník nemá u správce daně (Úřad MO Pce VII) evidovaný jiný nedoplatek, příp. jiný správce daně nepožádá o převedení tohoto přeplatku na úhradu jím evidovaného nedoplatku, může poplatník požádat o jeho vrácení. Přeplatek se na žádost poplatníka vrátí, činí-li nejméně 200 Kč.

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku je třeba podat písemně a doručit ji na adresu: Úřad Městského obvodu -  Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, ekonomický odbor, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice. Formulář žádosti je k dispozici na pracovišti ekonomického odboru a na internetových stránkách www.pardubice7.cz v sekci formuláře  - místní poplatky – TKO, psi, nebo lze podání učinit rovněž ústně do protokolu. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji činí, z které daně má být přeplatek vrácen, jaká výše má být vrácena a zda má být přeplatek vrácen na bankovní účet  nebo v případě, že poplatník není vlastníkem účtu, na jím určenou adresu. V případě požadavku vrácení přeplatku na bankovní účet je nezbytné uvést číslo účtu. Přeplatek musí být daňovému subjektu vrácen do 30 dnů od doručení žádosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Pokud daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku nepožádá, platí, že tento přeplatek zůstává jako platba na dosud neuhrazenou daň na osobním daňovém účtu, na kterém je evidován. Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká.

Splatnost místního poplatku za svoz KO je nejpozději do 30. června a splatnost místního poplatku ze psů je nejpozději do 30. června příslušného roku.

V případě, že na osobním účtu poplatníka je po dni jeho splatnosti uhrazena nižší částka, než je výše poplatku stanovená k úhradě, dochází k NEDOPLATKU.  Poplatníkovi poté správce daně zašle výzvu k poplatkové povinnosti se stanovenou náhradní lhůtou k zaplacení. Pokud poplatník nezaplatí ani ve stanovené náhradní lhůtě, přikročí Úřad Městského obvodu Pardubice VII bez dalšího k vyměření a následně k vymáhání daňového nedoplatku. Není-li poplatek včas zaplacen, může správce poplatku poplatek navýšit až na TROJNÁSOBEK!!!

KONTAKTY NA PRACOVNICE VYKONÁVAJÍCÍ SPRÁVU MÍSTNÍCH POPLATKŮ:

Místní poplatek za komunální odpad

Ing. Helena Pavelková, tel. 466 798 337, 603 549 433, e-mail:

Místní poplatek ze psů

Bc.Sylva Hájková, tel. 466 798 343, 605 312 858, e-mail:

Vedoucí odboru

Ing. Radka Hančová, tel. 466 798 335, 605 312 765, e-mail:


Kalendář akcí

Leden 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

← Prosinec 2021 Únor 2022 →


© 2022, Městského obvodu Pardubice 7 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Starý web

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑