Městský obvod Pardubice VII Rosice n. Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín


Pravidla pro provoz podatelny

Řád elektronické podatelny

Preambule

Řád elektronické podatelny vznikl v návaznosti na Nařízení vlády 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Řád stanoví pracovní postupy elektronické podatelny při přijímání písemností v elektronické podobě.

Příjem písemností

1. Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě opatřených i neopatřených elektronickým podpisem (dále jen"písemnost"). Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb (např. I.CA - http://www.ica.cz).

2. Podání elektronických písemností může být učiněno:
a) elektronickou poštou po veřejné datové síti na e-mailovou adresu elektronické podatelny
b) přímým předáním na technickém nosiči dat ( CD-ROM, disketa 3,5" ) na podatelnu úřadu.

3. Příjem písemností probíhá celých 24 hod. U každé písemnosti je zaznamenám čas a datum, kdy byla písemnost přijata. Okamžitě po odeslání písemnosti obdržíte potvrzení o přijetí.
Elektronická podání se zaručeným elektronickým podpisem přijaté prostřednictvím elektronické podatelny, která splňují předepsané náležitosti ( čitelnost, podepsáno osobou uvedenou na kvalifikovaném certifikátu, platnost certifikátu ), budou vyřizována stejnými postupy a ve stejných lhůtách, jako podání neelektronická. V případě zjištění, že podání nebo jeho část je nečitelné, datová zpráva neobsahuje platný kavalifikovaný certifikát nebo datová zpráva neobsahuje adresu veřejně přístupného seznamu kvalifikovaných certifikátů a jednoznačné identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících odstraňování vad podání ( např. zákon č.500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další ).
Podání došlé elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu jsou vyřizována jako běžná korespondence.

4. Podatelna přijímá písemnosti ve formátech:
RTF - Rich Text Format
HTML - HyperText Markup Language
PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
TXT - prostý text
DOC - dokument aplikace MS WORD
XLS - sešit aplikace MS EXCEL
Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny.


RSSRSS

Aktuality

Splatnost MP ze psů

!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY  !!! Upozorňujeme občany, že se blíží termín SPLATNOSTI MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ NA ROK 2018. Splatnost poplatku je do nejpozději do 15. BŘEZNA 2018

 • Statutární město Pardubice
  Městský obvod Pardubice VII
  Gen. Svobody 198, 533 51  Pardubice

  Informace o kvalitě ovzduší v Rosicích
  Úřední hodiny naleznete zde:
 • IČ: 00274046
  DIČ: CZ00274046

  Najdete nás na Facebooku
 • Tel.: +420 466 798 332
  ID datové schránky axwbv4z
 • Elektronická podatelna:


  Elektronické faktury:

© 2018, Městského obvodu Pardubice 7 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Starý web

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑