Přejít na hlavní obsah

Městský obvod Pardubice VII Rosice n. Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín


Výběrová řízení

Evidence VZMR nad 100.000,- Kč
 

Rok/Předmět Vyzvaní dodavatelé Podané nabídky Vybraný dodavatel Cena vč. DPH
1/2013 Údržba travnatých ploch a zeleně na území MO P VII Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček, Ivan Patřičný, Služby města Pardubic a.s., David Hurt, Václav Lachman, Michal Freudl, ROLC s.r.o., GEOGARD s.r.o. Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček, Ivan Patřičný, Služby města Pardubic a.s., David Hurt, Václav Lachman, Michal Freudl, ROLC s.r.o., GEOGARD s.r.o., HILL CZ s.r.o., Zahradnictví Květ s.r.o., Jaromír Švec

Geogard s.r.o.

náhled SOD

438 297,-
2/2013 Oprava zpevněných ploch v ul. J. Jabůrkové
 
Služby města Pardubic a.s., Strabag a.s., Mgr. Rulík Luděk, Chládek & Tntěra
Pardubice a.s., Miroslav Činger
Služby města Pardubic a.s., Strabag a.s., BAUSET CZ a.s., Miroslav Činger

Miroslav Činger

321 066,-

3/2013 Oprava chodníku v ul. Generála Svobody

Služby města Pardubic a.s., SK-EKO systems s.r.o., Sprint s.r.o., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.

Služby města Pardubic a.s., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.

Služby města Pardubic a.s.

402 778,-

4/2013 Veřejné osvětlení chodníku kolem polikliniky v Trnové

Služby města Pardubic a.s., Jiří Kolář - ELEX, ELMONT s.r.o., ELPROM

Služby města Pardubic a.s., Jiří Kolář - ELEX, ELMONT s.r.o., ELPROM

Služby města Pardubic a.s.

168 726,-

5/2013 Oprava chodníků na Krétě

Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Labská s.r.o., Služby města Pardubic a.s., Fipus s.r.o., Miroslav Činger Miroslav Činger Miroslav Činger 467 905,-
6/2013 Oprava komunikace U Prefy Skanska DS a.s., Služby města Pardubic a.s., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., BAUSET CZ a.s., Strabag a.s. Skanska DS a.s., Služby města Pardubic a.s., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., BAUSET CZ a.s., Strabag a.s. Strabag a.s. 919 058,-
7/2013 Realizace chodníku v ul. Písková THS s.r.o., Brasica s.r.o., Služby města Pardubic a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Strabag a.s. Služby města Pardubic a.s., Brasica s.r.o. Služby města Pardbic a.s.

198 976,-

8/2013 Výstavba chodníku v ul. Bezejmenná Brasica s.r.o., Mgr. Rulík Luděk, Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger BRASICA s.r.o., Mgr. Rulík Luděk, Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger Brasica s.r.o. 419 538,-
9/2013 Oprava chodníku v ul. Semtínská Služby města Pardubic a.s., Mgr. Rulík Luděk, Sprint s.r.o., Miroslav Činger, Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Brasica s.r.o. Miroslav Činger 685 227,-
10/2013 Oprava chodníku v ul. Legoinářská Služby města Pardubic a.s., Marek Lédl, BAUSET CZ a.s., Jan Janko, Miroslav Činger Mgr. Rulík Luděk, Brasica s.r.o., Jan Janko Mgr. Rulík Luděk 229 978,-
11/2013 Sadové úpravy náměstí 9. května v Rosicích nad Labem včetně VO Služby města Pardubic a.s., Ing. Jan Novotný, Ing. Jana Kulhánková, Kohoutek-Zahradnické služby, Zahrada Lada, Agroimpuls, Argona 99,s.r.o. Ing. Jan Novotný, Služby města Pardubic a.s.

Ing. Jan Novotný

náhled SOD

931 140,-
1/2014 Rekonstrukce chodníku v ul. Generála Svobody Strabag a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Služby města Pardubic a.s., Miroslav Činger, Brasica s.r.o. Strabag a.s., Služby města Pardubic a.s., Miroslav Činger, Brasica s.r.o., Instav Hlinsko a.s., ADAT s.r.o., JIRAK s.r.o., Chládek & Tintěra Pardubice a.s. Služby města Pardubic a.s. 1 098 369,-
2/2014 Dodávka herního hradu na dětské hřiště Oskara Brázdy Kulant cz s.r.o., Tomovy parky s.r.o., Bonita Group Service s.r.o., TR Antoš s.r.o., KARIM Europe s.r.o., KASFORM s.r.o., Alestra s.r.o. Kulant cz s.r.o., Tomovy parky s.r.o., Bonita Group Service s.r.o., TR Antoš s.r.o., KARIM Europe s.r.o., KASFORM s.r.o., Alestra s.r.o.

Alestra s.r.o.

náhled SOD

242 342,-
3/2014 Oprava chodníku v ul. Salavcova ADAT s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Instav Hlinsko a.s., JIRAK s.r.o., EKO Servis Facility s.r.o., ADAT s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Instav Hlinsko a.s., Brasica s.r.o. Služby města Pardubic a.s. 851 686,-
4/2014 Stavební úpravy schodů v ul. Generála Svobody Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Mgr. Rulík Luděk Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Mgr. Rulík Luděk Miroslav Činger 168 957,-
5/2014 Odstavná stání v ul. Jožky Jabůrkové JAAS Pardubice s.r.o., Skanska DS a.s., Strabag a.s., ADAT s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., JAAS Pardubice s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 569 280,-
6/2014 Oprava vjezdu do vnitrobloku v ul. Jožky Jabůrkové JAAS Pardubice s.r.o., Skanska DS a.s., Strabag a.s., ADAT s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., JAAS Pardubice s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 486 800,-
7/2014 Rekonstrukce komunikace K Potoku Skanska DS a.s., Strabag a.s., Instav Hlinsko a.s., Služby města Pardubic a.s., Chládek & Tuntěra Pardubice a.s., THS stavební s.r.o., Miroslav Činger Služby města Pardubic a.s. Služby města Pardubic a.s. 599 396,-
8/2014 Oprava chodníku v Doubravicích ADAT s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., THS stavební s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Mgr. Rulík Luděk JAAS Pardubice s.r.o., Mgr. Rulík Luděk Mgr. Rulík Luděk 600 844,-
9/2014 Revitalizace zeleně náměstí v Doubravicích Jan Vratislav Dis, Ing. Jan Novotný, Ing. Jana Kulhánková, Vondráček Miloš - VOPA, Agroimpuls, Služby města Pardubic a.s. Ing. Jan Novotný, Služby města Pardubic a.s.

Ing. Jan Novotný

náhled SOD

359 760,-
10/2014 Terénní úpravy u garáží v Rosicích n/L. Skanska DS a.s., Strabag. a.s., Služby města Pardubic a.s., THS s.r.o. Skanska DS a.s., Strabag. a.s., Služby města Pardubic a.s., THS s.r.o. Služby města Pardubic a.s. 197 533,-
11/2014 Oprava chodníku v ul. Semtínská SK-EKO systéms s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., Instav Hlinsko a.s., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., ADAT s.r.o. Instav Hlinsko a.s., SK - EKO systéms s.r.o. SK - EKO systéms s.r.o. 1 269 063,-
12/2014 Stavební úpravy zóna TEMPO 30 na Krétě Mgr. Rulík Luděk, Služby města Pardubic a.s., Marek Lédl Mgr. Rulík Luděk, Služby města Pardubic a.s., Marek Lédl Služby města Pardubic a.s. 148 420,-
13/2014 Revitalizace parčíku v proudových domcích Ohrazenice Služby města Pardubic a.s., Ing. Jan Novotný, Ing. Jana Kulhánková, Pavel Kohoutek-Zahradnické služby, Jan Vratislav, DiS. Ing. Jan Novotný, Pardubice

Ing. Jan Novotný, Pardubice

náhled SOD

594 253,-
1/2015 Kontejnerové stání Pardubice - Ohrazenice THS stavební s.r.o., CHRPA stavební spol. s.r.o., FIPUS s.r.o., MIKOSTAV s.r.o. THS stavební s.r.o., CHRPA stavební spol. s.r.o., FIPUS s.r.o., MIKOSTAV s.r.o. MIKOSTAV s.r.o. 257 225,-

2/2015

Údržba vybraných travnatých ploch na území MOP VII na rok 2015

Služby města Pardubic a.s., Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček VoPa, ROLC s.r.o., David Hurt, Ivan Patřičný

Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček VoPa, Zdeněk Šťastný., David Hurt

David Hurt

náhled SOD

237 006,-

3/2015

Parkovací stání v ul. Heyrovského

Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o., CHRPA stavební spol. s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger

Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o., CHRPA stavební spol. s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systéms s.r.o

Služby města Pardubic a.s.

329 380,-

4/2015

Oprava kanalizace v Doubravicích

THS STAVEBNÍ s.r.o., ADAT s.r.o., REAL sp. stavební s.r.o., AUTUS I. spol. s.r.o., KVIS Pardubice a.s., PH DOMY v.o.s.

THS STAVEBNÍ s.r.o., ADAT s.r.o., REAL sp. stavební s.r.o., AUTUS I. spol. s.r.o., KVIS Pardubice a.s.

THS STAVEBNÍ s.r.o.

759 994,-
5/2015 Rekonstrukce ulic na Školním náměstí Merit Bau CZ a.s., CHRPA stavební spol. s.r.o., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., STRABAG a.s., Skanska a.s. Chládek &Tintěra Pardubice  a.s., Merit Bau CZ a.s. Chládek & Tintěra Pardubice a.s. 2 709 130,-
6/2015 Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Jožky Jabůrkové Služby města Pardubic a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger, Instav Hlinsko a.s., JAAS Pardubice s.r.o. Služby města Pardubic a.s., CHRPA stavební spol. s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., MIKOSTAV s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o. CHRPA stavební spol. s.r.o.

1 079 316,-

7/2015

Rekonstrukce příjezdové komunikace ke garážím a BD v Doubravicích

THS stavební s.r.o., Služby města Pardubic a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s.,

STRABAG a.s., Skanska a.s.

THS stavební s.r.o.,

ADAT s.r.o.

ADAT s.r.o. 3 440 513,-

8/2015

Oprava komunikace v ul. Doubravická

Agrostav Pardubice a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., STRABAG a.s., Merit Bau CZ a.s., THS stavební s.r.o. Agrostav Pardubice a.s., STRABAG a.s., Merit Bau CZ a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., SK-EKO Systéms s.r.o. Merit Bau CZ a.s. 397 456,-

9/2015

Oprava komunikace v ul. Písková

Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o., Chrpa stavební spol. s.r.o., SK-EKO Systems, s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o. Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o., Chrpa stavební spol. s.r.o., SK-EKO Systems, s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., TIS CR s.r.o. MIKOSTAV s.r.o. 339 920,-

10/2015

Dodávka osobního automobilu pro MO Pardubice VII

AUTO DRYML a.s., Autocentrum Barth a.s., Louda Auto a.s., Auto Hybeš s.r.o. Auto mercia a.s. AUTO DRYML a.s. Auto DRYML a.s.

          314 000,-

1/2016                

Odvoz a likvidace komunálního odpadu

Služby města Pardubic a.s   Marius Pedersen a.s.,                           SK-EKO Pardubice s.r.o, RUML -CZ a.s.,  AVE CZ s.r.o

Služby města Pardubic a.s., Marius Pedersen a.s. Služby města Pardubic a.s. 2 277,- Kč/tuna

2/2016

Rekonstrukce chodníku a MK v ul. Seiferova

Mgr. Rulík Luděk, Bauset CZ a.s., Služby města Pardubic a.s., Instav Hlinsko a.s., JAAS pardubice s.r.o. M-Stav s.r.o., TIS CR s.r.o., Služby města Pardubic a.s., ADAT s.r.o., Mikostav s.r.o., Bauset CZ a.s., Instav Hlinsko a.s., JAAS Pardubice s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o.

846 948,43 + dodatek SOD č.1 89 691,25

3/2016

Údržba travnatých ploch na území MO P VII

Služby města Pardubic a.s., Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček VOPA, ROLC s.r.o., David Hurt, Ivan Patřičný David Hurt, Miloš Vondráček VOPA, Služby města Pardubic a.s., Jaromír Švec Agroimpuls

Jaromír Švec Agroimpuls

náhled SOD

236 323,90

4/2016

Rekonstrukce chodníku na náměstí 9. Května

Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Služby města Pardubic a.s., Merit Bau CZ a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger Služby města Pardubic a.s., Merit Bau cz a.s., Chrpa stav. spol. s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., MIKOSTAV s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., TIS CR s.r.o. Merit Bau CZ a.s. 538 978,67

5/2016

Parkovací stání v ul. Borová

Služby města Pardubic a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., THS stavební s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Agrostav Pardubice a.s. M-SATAV CZ s.r.o., Služby města Pardubic a.s., JAAS Pardubice s.r.o., IVEXI s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o. SK-EKO Systems s.r.o. 690 978,57

6/2016

Rekonstrukce chodníku v ul. Šafaříkova

JAAS Pardubice s.r.o., Marek Lédl, Mgr. Rulík Luděk, Služby města Pardubic a.s., Miroslav Čingr Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., TIS-CR s.r.o., Služby města Pardubic a.s., ADAT s.r.o., MIKOSTAV s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., Chrpa stav. spol. s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 483 997,35 + dodatek SOD č.1 19 264,41

7/2016

Rekonstrukce chodníku v Doubravicích

Služby města Pardubic a.s., ADAT s.r.o., MIKOSTAV s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., Marek Lédl M-STAV CZ s.r.o., Chrpa stav. spol. s.r.o., Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o. Služby města Pardubic a.s. 398 688,-

8/2016

Rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého

JAAS Pardubice s.r.o., Služby Města Pardubic a.s., Merit Bau CZ a.s., ADAT s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., ADAT s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o., Merit Bau CZ a.s., SK-EKO Systems s.r.o., M-STAV CZ s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 483 687,75 + dodatek SOD č.1 16 988,40

9/2016

Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Jožky Jabůrkové u č.p. 273

Služby města Pardubic a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Merit Bau CZ a.s., JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., ADAT s.r.o. Merit Bau CZ a.s., JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o. Merit Bau CZ a.s. 1 433 582,14

10/2016

Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického

Miroslav Činger, Mgr. Rulík Luděk, Strabag a.s., Instav Hlinsko a.s., Služby města Pardubic a.s., SK-EKO Systems s.r.o., ADAT s.r.o. SK-EKO Systems s.r.o., Mgr. Rulík Luděk, JAAS Pardubice s.r.o. Instav Hlinsko a.s. SK-EKO Systems s.r.o. 1 630 111,75

11/2016

Rekonstrukce chodníku v ul. Spojovací

JAAS Pardubice s.r.o., Marek Lédl, Mgr. Rulík Luděk, Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s. JAAS Pardubice s.r.o., Mgr. Rulík Luděk, IVEXI s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 156 824,30

12/2016

Rekonstrukce komunikace ul. Rybitevská

Chládek a Tintěra Pardubice a.s., HOLD s.r.o., Merit Bau CZ a.s., Eurovia CS a.s., Swietelskystavební s.r.o. Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Merit Bau CZ a.s., Eurovia CS a.s., Swietelskystavební s.r.o. Chládek a Tintěra Pardubice a.s. 4 593 160,-

13/2016

Oprava účelové komunikace ke slepému rameni Labe

(poptávkové řízení)

Chládek a Tintěra Pardubice a.s., MIROS a.s., KVIS Pardubice a.s. Chládek a Tintěra Pardubice a.s., MIROS a.s., KVIS Pardubice a.s. Chládek a Tintěra Pardubice a.s. 199 646,37

14/2016

Projektová dokumentace- Rekonstrukce komunikace v ul. Rybitevská

M.I.S. a.s., PRODIN a.s., Jří Stránský, INDESING s.r.o., Vectura Pardubice s.r.o. M.I.S. a.s., Jiří Stránský M.I.S. a.s. 128 260,-

15/2016

Projektová dokumentace na opravu komunuikace v ul. Jožky Jabůrkové

DSP a.s., PRODIN a.s., Jiří Stránský, INDESING s.r.o., HIGWAY DESIGN s.r.o. Jiří Stránský, DSP a.s., PRODIN a.s. Jiří Stránský 150 040,- + dodatek SOD č.1 18 150,-

16/2016

Dodávka venkovních vitrín

VIPOL signmarking, KASTRO Bolatice, PONTE, Forplast Systems s.r.o., JP-Kontakt s.r.o., Pardubice Forplast Systems s.r.o., Zlín

Forplast Systems s.r.o., Zlín

náhled SOD

129 168,- Kč

 
1/2017 Parkovací stání včetně chodníku v ul. Jozefa Gabčíka ADAT, SmP, JAAS Pardubice, Dlažba Vysoké Mýto ADAT s.r.o., SmP a.s.,JAAS Pardubice a.s, Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.

SmP a.s.

náhled SOD

664 385,-

2/2017 Rekonstrukce chodníku v Doubravicích SmP a.s., JAAS Pardubice s.r.o., merit bau CZ a.s., Instav Hlinsko a.s., BAUSET CZ a.s. KONSTRUKT s.r.o., EKO Servis Facility s.r.o., Building Expert s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., SmP a.s. KAVE Bau s.r.o., HABAU CZ s.r.o., Ján Mucha

Ján Mucha

náhled SOD

868 117,-

3/2017 Oprava chodníku v ul. Nádražní SmP a.s., MIROS MAJETKOVÁ a.s., Merit Bau CZ a.s., Agrostav Pardubice, HOLD s.r.o. Ján Mucha, Agrostav Pardubice, JAAS Pardubice s.r.o.

Agrostav Pardubice a.s.

náhled SOD.pdf

1 063 245,- Kč, + dodatek č.1 SOD 279 579,- Kč
4/2017 Oprava komunikace v ul. Jožky Jabůrkové HOLD s.r.o., Merit bau CZ a.s., Eurovia CS a.s., Swietelsky stavební s.r.o., MIROS MAJETKOVÁ a.s., Agrostav Pardubice, M-SILNICE a.s. M-SILNICE a.s., Building Expert s.r.o.

M-SILNICE a.s. Husova 1697, Pardubice

4 791 118,- Kč
5/2017 Rekonstrukce chodníku ul. Čapkova M-silnice a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., SmP a.s., JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., Ján Mucha SK-EKO Systems, Semtín 52, Pardubice 1 355 945,67 Kč + dodatek č. 1 k SOD 19 505,- Kč
6/2017 Rekonstrukce chodníku ul. Semtínská Ján Mucha, Instav Hlinsko a.s., SmP a.s., JAAS Pardubice s.r.o., EKO Servis Facility, s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o., Ján Mucha JAAS Pardubice s.r.o. Fügnerova 280, Pardubice

219 656,-

7/2017 PD na výstavbu park.stání v ul. M.Majerové a rekonstrukci chodníků v ul. Salavcova a Chelčického Jiří Stránský, DSP a.s., VDI PROJEKT s.r.o., PRODIN a.s., VECTURA Pardubice s.r.o. Ing. Hynek Seiner Ing. Hynek Seiner

229 900,-

1/2018 Oprava komunikací po zimě 2017/2018 na území MO Pardubice VII SmP a.s., STRABAG a.s., SKANSKA DS a.s., SúS PK, REAL s.r.o. HOLD s.r.o. Chládek a Tintěra, ROADSTAV s.r.o., SmP a.s.

HOLD s.r.o. Orel 35, 538 21 Slatiňany

"náhled SOD"

8 070,70 Kč/jednotku

max do výše 

600 000,- Kč

2/2018 PD na výstavbu hasičské zbrojnice v Rosicích nad Labem Jiří Stránský, DSP a.s., VDI PROJEKT s.r.o., PRODIN a.s., VECTURA Pce s.r.o., MDS Projekt s.r.o., Ing.arch.Jiří Marek, CreoPlan s.r.o. CreoPlan s.r.o., Firast s.r.o.

CreoPlan s.r.o. 17.listopadu 400, 530 02 Pardubice

"náhled SOD"

306 130,-

3/2018 PD na rekonstrukci chodníku vč. odst.ploch v ul. Dukelská a Pohránovská, rekonstrukce chodníku Doubravická Jiří Stránský, DSP a.s., VDI PROJEKT s.r.o., PRODIN a.s., VECTURA Pce s.r.o., MDS projekt s.r.o.,Ing.arch. Jiří Marek Jiří Stránský, Ing. Hynek Seiner

ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice

"náhled SOD"

290 400,-

4/2018 Výstavba chodníku v ul.Salavcova, Pardubice, Rosice nad Labem Chládek a Tintěra, SmP a.s., Merit Bau CZ a.s., Ján Mucha, JAAS Pce, MIROS Majetková, Agrostav Pce, Dlažba Vys.Mýto ROCKY STAVBY s.r.o., BAUSET CZ, a.s., Agrostav, TIMRA, Ján Mucha, MIROS Majetková

MIROS Majetková, a.s. Hradecká 545, 533 52 St.Hradiště

"náhled SOD"

500 755,63

5/2018 Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská Ján Mucha, Chládek a Tintěra, SmP a.s., Merit Bau CZ a.s., JAAS Pce, Miros majetková, Agrostav Pce, M-SILNICE a.s. Agrostav Pce, M-STAV CZ, Miros Majetková, SmP a.s., TIMRA s.r.o., Ján Mucha

Služby města Pardubic a.s. Hůrka 1803, 530 12 Pardubice

"náhled SOD"

1 998 065,-

6/2018 Otevřené ohniště se zastřešením Rosice Jiří Bráza, Václav Zemek, Fanda s.r.o., Chládek a Tintěra, Trona s.r.o., Trakt s.r.o., Jan Florián

Jan Líbal, tesařství a pokrývačství 549 73 Martínkovice 82

Jan Líbal, tesařství a pokrývačství 549 73 Martínkovice 82

"náhled SOD"

271 319,12

7/2018 Oprava střechy na Obecním domě v Doubravicích č.p.8

STAKVO s.r.o.

Křenek s.r.o.

ALPINE STŘECHY s.r.o.

STAKVO s.r.o.

Křenek s.r.o.

ALPINE STŘECHY s.r.o.

Křenek s.r.o. Do Nového 101, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

169 400,-

8/2018 Instalace technologie aktivní elektroosmózy na OD Rosice

DRYMAT.CZ s.r.o.

Ing.J.Kolář PRINS

SANO Company

DryBand CZ s.r.o.

DRYMAT.CZ s.r.o.

Ing.J.Kolář PRINS

SANO Company

DryBand CZ s.r.o.

DRYMAT.CZ s.r.o. Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim

"náhled SOD"

153 430,- Kč
9/2018 Technický dozor investora na vybrané akce v roce 2018

Ing. Jiří Požár

PIIS s.r.o.

RONING spol.s r.o.

V-Inženýring s.r.o.

STEP v.o.s.

AZ OPTIMAL s.r.o.

AZ OPTIMAL s.r.o. Presy 853, 538 21 Slatiňany

"náhled SOD"

479 160,- Kč
10/2018 Rekonstrukce chodníku v ulici Alešova,Rosice

Ján Mucha, Chládek a Tintěra Pardubice a.s. SmP a.s. Hůrka Meri Bau CZ a.s. JAAS Pardubice s.r.o. Miros majetková a.s. Agrostav Pardubice a.s. Rocky Stavby s.r.o.

Agrostav Pardubice a.s., Rocky stavby s.r.o.

ROCKY STAVBY s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město

"náhled SOD"

"náhled dodatek"

769 796,54 Kč + Dodatek č.1 na 76 620,61 Kč

11/2018   Oprava sportoviště  park Ohrádka

Ing. David Kozák, JM Demicar s.r.o. SmP a.s. Hůrka, Prostavby a.s. RED BERRY, SE Tenis-schmid s.r.o. Ing. David Kozák

Ing. David Kozák Trnkova 1550/134, 628 00 Brno

"náhled SOD"

305 428,20 Kč

12/2018

Revitalizace veřejného prostranství finské domky

Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Merit Bau CZ a.s. SmP a.s. JAAS Pardubice s.r.o. Ján Mucha    Miros majetková a.s. Agrostav Pardubice a.s.

TIMRA s.r.o.

TIMRA s.r.o. K Hřebčinci 181, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

"náhled dodatek"

3 613 491,- Kč + Dodatek č.1 na 364 711,54 Kč
13/2018 Dodávka pracovního stroje-rideru Stiga František kerhart Černilov, Delta-M spol. s r.o. Chrudim, ŠKÝZ s.r.o. Letohrad, Kostelecký Pardubice s.r.o., AB PROFI s.r.o. Jičín Kostelecký Pardubice s.r.o.

Kostelecký Pardubice s.r.o. K Hájovně 65, 530 02 Pardubice, Spojil

"náhled SOD"

393 827,- Kč
14/2018 Výměna oken v OD Rosice nad Labem STAFI finalizace staveb s.r.o., Schwarz Company s.r.o., Okna Macek a.s., PT point s.r.o., Duvox s.r.o. Schwarz Company s.r.o., OKNOSTYL GROUP s.r.o., STAFI finalizace staveb s.r.o., PT point s.r.o., Window Holding a.s., PF Stavitelství s.r.o.

Schwarz Company s.r.o. Wolkerova 2094, 530 02 Pardubice

náhled SOD

385 865,- Kč
15/2018 Rekonstrukce chodníku v ul.Salavcova Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Služby města Pardubic a.s., Merit Bau CZ a.s., Ján Mucha, JAAS Pardubice s.r.o., Miros Majetková a.s., Agrostav Pardubice a.s. Agrostav pardubice s.r.o., Miros Majetková a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Ján Mucha, TIMRA s.r.o.

TIMRA s.r.o. K Hřebčinci 181, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

"náhled dodatek"

2 205 284,- Kč + dodatek č.1

73 686,97 Kč

16/2018 Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Služby města Pardubic a.s., Merit Bau CZ a.s., Ján Mucha, JAAS Pardubice s.r.o., Miros Majetková a.s., Agrostav Pardubice a.s. Agrostav pardubice s.r.o., Miros Majetková a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Ján Mucha, TIMRA s.r.o.

TIMRA s.r.o. K Hřebčinci 181, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

"náhled dodatek"

1 723 784,- Kč
17/2018 PD Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Mánesova včetně odstavných stání Jiří Stránský, DSP a.s., VDI PROJEKT s.r.o., PRODIN a.s., VECTURA Pardubice s.r.o., MDS projekt s.r.o., Ing.arch.Jiří Marek Jiří Stránský, 533 52 Staré Hradiště 142

Jiří Stránský, 533 52 Staré Hradiště 142

"náhled SOD"

"náhled dodatek č.1"

280 720,- Kč

1/2019

Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu MO Pardubice VII

JE-art s.r.o. Praha 10, Kurštejn stav. a obch.firma Jezbořice, Stavrecon Pardubice, Ján Mucha Pardubice, Drymat.cz Chrudim JE-art s.r.o. Praha 10, Kurštejn stav. a obch.firma Jezbořice, Stavrecon Pardubice, Ján Mucha Pardubice, Drymat.cz Chrudim

Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

470 440,32 Kč
2/2019 Multifunkční sportoviště Doubravice NEN Ing.David kozák, Calypso group, Sport-Technik Bohemia, Sportcité+, Timra, S-vision

Calypso group s.r.o. Brožíkova 550, 530 09 Pardubice

"náhled SOD"

1 694 304,64 Kč
3/2019 Rekonstrukce komunikace ulice Doubravická NEN Miros Pardubice, Timra, Colas CZ, M-Silnice, Chládek a Tintěra, Swietelsky stavební, M-stav CZ

COLAS CZ, a.s. P.Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

"náhled SOD"

"náhled Dodatek č.1"

3 407 277,- Kč
4/2019 Údržba travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2019 a 2020 NEN Ing. Jan Novotný, Vondráček-VoPa

Ing. Jan Novotný Kunětická 101, 530 09 Pardubice

"náhled SOD"

1 578 904,80 Kč
5/2019 Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u č.p. 256-258 NEN

TIMRA s.r.o., Služby města Pardubic a.s., Ján Mucha

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

715 375,- Kč

6/2019 Oprava chodníku u točny MHD Kréta Petr Víša, Petr Fibikar, Ján Mucha, ROCKY STAVBY Petr Víša, Petr Fibikar, ROCKY STAVBY

ROCKY STAVBY s.r.o. Rybná 716/24,110 00 Praha 10

"náhled SOD"

251 939,59 Kč
7/2019 Rekonstrukce chodníku v ulici Doubravická NEN ROCKY STAVBY s.r.o., D+D PROFI,s.r.o., Miros Pardubice a.s., Agrostav Pardubice a.s., JAAS Pardubice s.r.o., Ján Mucha, SmP Pardubic a.s.

JAAS Pardubice s.r.o. Fugnerova 280, 533 51 Pardubice

"náhled SOD"

371 720,69 Kč
8/2019 Rekonstrukce chodníku v ulici Dukelská NEN ROCKY STAVBY s.r.o., D+D PROFI,s.r.o., Miros Pardubice a.s., Agrostav Pardubice a.s., JAAS Pardubice s.r.o., Ján Mucha,

JAAS Pardubice s.r.o. Fugnerova 280, 533 51 Pardubice

"náhled SOD"

1 015 703,49 Kč
9/2019 Výstavba chodníku hřiště Doubravice Stavrecon Pardubice s.r.o., Ján Mucha

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Ján Mucha

Ján Mucha Dašická 1762 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

199 411,28 Kč
10/2019 Výstavba kontejnerového stání Pardubice, Ohrazenice, Školská THS STAVEBNÍ s.r.o., Ján Mucha, Agrostav Pardubice a.s., Stavrecon Pardubice s.r.o., FIPUS s.r.o. Ján Mucha, Stavrecon Pardubice s.r.o.

Ján Mucha Dašická 1762 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

"náhled dodatek"

442 857,97 Kč
11/2019 Nákup automobilu Škoda Scala pro MO Pardubice VII NEN OKIM spol.s r.o., Autocentrum BARTH, AUTO DRYML a.s.

AUTO DRYML a.s. Gen.Svobody 658 533 51 Pardubice

"náhled SOD"

349 930,-
12/2019 PD na výstavbu nové parkovací plochy v ulici Semtínská NEN PRODIN a.s., Vectura Pardubice s.r.o., Jiří Stránský, IPOKa s.r.o.

IPOKa s.r.o. Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice

"náhled SOD"

101 640,- Kč

13/2019 PD na výstavbu dělícího ostrůvku přechodu na Bělehradské ulici NEN PRODIN a.s., Vectura Pardubice s.r.o., Jiří Stránský, IPOKa s.r.o.

IPOKa s.r.o. Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice

"náhled SOD"

82 280,-Kč
14/2019 PD na rekonstrukci komunikace a chodníku ul. J.K.Tyla NEN PRODIN a.s., Vectura Pardubice s.r.o., Jiří Stránský, IPOKa s.r.o.

IPOKa s.r.o. Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice

"náhled SOD"

124 630,-Kč
15/2019 Oprava zakrytí studny v ulici Oskara Brázdy Ravos spol. s r. o. Ravos spol. s r. o.

Ravos spol. s r. o. Pernštýnské náměstí 59, 530 02 Pardubice

"náhled SOD"

155 485,- Kč
16/2019 PD na rekonstrukci chodníků v ul. Prokopa Holého Jiří Stránský Jiří Stránský

Jiří Stránský Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště

"náhled SOD"

145 200,- Kč
17/2019 Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Mánesova včetně odstavných stání NEN Chládek a Tintěra a.s., M-Stav CZ s.r.o., Miros Pardubice s.r.o., Dlažba Vys.Mýto s.r.o, M-Silnice a.s., Agrostav Pardubice a.s., SmP a.s.

MIROS Pardubice a.s. Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

"náhled SOD"

3 992 543,61 Kč
18/2019 Oprava sociálního zázemí budovy Úřadu MO Pardubice VII Ján Mucha Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

259 552,70 Kč
19/2019 Zhotovení el. přípojky hřiště Doubravice Gamet elektro  Gamet elektro s.r.o. Žižkova 165, 533 03 Dašice

Gamet elektro s.r.o. Žižkova 165, 533 03 Dašice

objednávka č. 219/2019

113 722,- Kč

20/2019 PD Výstavba nového chodníku v Trnové

AMOK Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

objednávka č. 172/2019

115 434,- Kč
1/2020 Zhotovení el. přípojky nám. 9. května Rosice n/L Gamet elektro Gamet elektro s.r.o. Žižkova 165, 533 03 Dašice

Gamet elektro s.r.o. Žižkova 165, 533 03 Dašice

objednávka č. 12/2020

114 262,-Kč
2/2020 Technický dozor investora na akci "Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Mánesova" astalon s.r.o. AZ Optimal s.r.o. SELLA AGRETA s.r.o. astalon s.r.o. AZ Optimal s.r.o. SELLA AGRETA s.r.o.

AZ Optimal s.r.o. Presy 853, 538 21 Slatiňany

"náhled Příkazní smlouva"

171 820,- Kč
3/2020 Dodávka a realizace automatického zavlažovacího systému nám. 9. května Závlay Kořínek, Altman závlahy, NAKO Pardubice s.r.o., PJ závlahy a elektro, Remont čerpadla s.r.o. Závahy Kořínek, Remont čerpadla, Altman Závlahy

Altman Závlahy Sakařova 113, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

"náhled dodatek č.1 SOD"

413 496,39 Kč
4/2020 Výstavba zpevněné plochy u č.p. 54 Doubravice SmP Pardubice a.s., JAAS Pardubice s.r.o., Ján Mucha, MIROS Pardubice a.s., Agrostav Pardubice SmP Pardubice a.s., JAAS Pardubice s.r.o., Ján Mucha, MIROS Pardubice

Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

212 463,90 Kč
5/2020 Oprava nezpevněných cest v areálu garáží Rosice nad Labem Ján Mucha, COLAS CZ a.s. RONING spol. s r.o. COLAS CZ a.s., RONING spol. s r.o.

COLAS CZ, a.s. P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

"náhled SOD"

598 950,00 Kč
6/2020 Zpevněná plocha u č.p. 261-263 ul. Jožky Jabůrkové Trnová SmP Pardubice a.s., JAAS Pardubice s.r.o., MIROS Pardubice s.r.o., Agrostav Pardubice a.s. SmP Pardubice a.s., JAAS Pardubice s.r.o., MIROS Pardubice a.s.

JAAS Pardubice s.r.o. Fugnerova 280, 533 51 Pardubice

"náhled SOD"

602 440,25 Kč
7/2020  PD na výst. lávky pro pěší a cyklisty přes sl. rameno Labe v Rosicích n/L. Dodatek č.3 MDS projekt s.r.o. MDS projekt s.r.o

MDS projekt s.r.o. Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

"náhled SOD"

106 964,00 Kč
8/2020  Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2020 a 2021 NEN Ing. Jan Novotný, ZENOVA services s.r.o., Jolana Sedláčková, Vojtěch Malý

Ing. Jan Novotný Kunětická 101, 530 09 Pardubice

"náhled SOD"

687 098,50 Kč
9/2020 Pronájem víceúčelového komunálního vozidla NEN ZEBRA GROUP s.r.o.

ZEBRA GROUP s.r.o. Týnská 21, 110 00 Praha 1

"náhled SOD"

"náhled Dodatek č. 1 k SOD č. 26/2020"

38 079,- Kč/měsíc
10/2020 Výstavba parkovacích stání v ulici Pištorova k.ú. Ohrazenice NEN Agrostav Pardubice a.s., JUNIT CZ s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Ján Mucha, Služby města Pardubic a.s.

Agrostav Pardubice, a.s.

"náhled SOD"

1 400 750,46
11/2020 Odborné ošetření stromů ve vybraných lokalitách na území MO Pce VII NEN Jan Servus, Petr Zvědělík, Milan Dvořáček, ALL4TREES, s.r.o., Lesarb company s.r.o., Álma-Linné, s.r.o., Daniel Koudelka, Petr Řehák, Michal Kindl, Stromotom,s.r.o.

Petr Řehák Stříbrník 1594, 252 63 Roztoky

"náhled SOD"

103 700,00
12/2020 Rekonstrukce chodníku v ulici Arbesova u školy NEN Miros Pardubice a.s., KARU INVESTMENT s.r.o., STAVO Kameník s.r.o., M-STAV CZ s.r.o., ROCKY STAVBY COMP. s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., Ján Mucha, Michal Doležal

STAVO Kameník s.r.o. Pohřebačka 44, 533 43 Opatovice n/L.

"náhled SOD"

240 334,57

13/2020

Výstavba dělícího ostrůvku pro chodce na Bělehradské ulici

MIROS Pardubice a.s., BAUSET CZ, a.s., TIMRA s.r.o. MIROS Pardubice a.s., BAUSET a.s.

MIROS Pardubice a.s. Hradecká 545, 533 52 Pardubice

"náhled SOD"

426 944,77

14/2020

Technický dozor investora na akci Výstavba Parkovací stání Pištorova

AZ OPTIMAL s.r.o., Zdeněk Kocián AZ OPTIMAL s.r.o.

AZ OPTIMAL s.r.o. Presy 853, 538 21 Slatiňany

"náhled SOD"

66 550,00

15/2020

Realizace opravy kanceláří a sociálního zařízení po škodní události v budově Úřadu MO Pardubice VII

Ján Mucha, Dašická 1762,

530 03 Pardubice

Ján Mucha, Dašická 1762,

530 03 Pardubice

Ján Mucha, Dašická 1762,

530 03 Pardubice

"náhled SOD"

206 531,92

16/2020

Stavební úpravy OD Ohrazenice

Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice

Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice

objednávka č. 277

175 063,00

1/2021

Údržba vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2021 a 2022

NEN Ing. Jan Novotný, Vondráček-VoPa, Kolínská lesní společnost, ZENOVA services, David Hurt

David Hurt údržba zeleně, Jiránkova 2294, 530 02 Pardubice

"náhled SOD"

1466274,00

2/2021

Rekonstrukce chodníku v ulici Pohránovská vč. odst. ploch

NEN Karu investment s.r.o., M-STAV CZ s.r.o., Rocky Stavby Company s.r.o., Agrostav Pardubice a.s., Ján Mucha, MIROS Pardubice a.s.

Rocky stavby Company s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha

"náhled SOD"

"náhled Dodatek č.1"

669 545,97 + Dodatek č.1 170 483,11

3/2021

Stavební úpravy OD Ohrazenice

Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice

Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

219 619,69

4/2021

Výstavba nového chodníku v Trnové

NEN Karu investment s.r.o., M-Stav CZ s.r.o., Rocky stavby company s.r.o., Agrostav Pardubice s.r.o., Ján Mucha, Miros Pardubice a.s., SmP a.s., Matex HK s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., LZ Stavby a demolice s.r.o., Vario s.r.o., Stavo Kameník s.r.o.

JAAS Pardubice s.r.o. Fugnerova 280, 533 51 Rosice nad Labem

"náhled SOD"

449 512,31
5/2021 Rekonstrukce chodníku v ulici Pištorova proti točně NEN Karu investment s.r.o., M-Stav CZ s.r.o., Rocky stavby company s.r.o., Agrostav Pardubice s.r.o., Ján Mucha, Miros Pardubice a.s., KENVI CZ s.r.o., D-R 91 s.r.o., SmP a.s., JAAS Pardubice s.r.o., LZ stavby a demolice s.r.o., Vario s.r.o., Stavo Kameník s.r.o.

Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

"náhled dodatek č.1"

385 597,92

+ dodatek č.1 

161 947,66 

6/2021

Výstavba nové parkovací plochy v ulici Semtínská

NEN Karu investment s.r.o., M-Stav CZ s.r.o., Rocky stavby company s.r.o., Agrostav Pardubice s.r.o., Ján Mucha, Miros Pardubice a.s., TES, spol. s r.o., D-R 91 spol. s r.o., MATEX HK s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o.,LZ Stavby a demolice s.r.o., Vario s.r.o., Stavo Kameník s.r.o.

Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

"náhled Dodatekč.1"

1006727,08 + Dodatek č.1

22637,56

7/2021 

Oprava chodníku ul. Hradišťská

Služby města Pardubic a.s., Ján Mucha, Dašická 1762, Milan Dobeš Dašická 1764, Pardubice Služby města Pardubic a.s., Ján Mucha, Dašická 1762, Milan Dobeš Dašická 1764, Pardubice

Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

"náhled SOD"

217800,00

8/2021

Klidová zóna, ohniště u lesoparku JPT

Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

objednávka č.244

134222,47

9/2021

Přeložka VO Semtínská

Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

objednávka č. 208

121 821,59
10/2021 Zhotovení zpevněné plochy u mostu z Rosic n/L. do Svítkova Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

Ján Mucha Dašická 1762, 530 03 Pardubice

objednávka č. 232

188 946,70


© 2022, Městského obvodu Pardubice 7 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Starý web

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑