Městský obvod Pardubice VII Rosice n. Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín


Výběrová řízení

Evidence VZMR nad 100.000,- Kč
 

Rok/Předmět Vyzvaní dodavatelé Podané nabídky Vybraný dodavatel Cena vč. DPH
1/2013 Údržba travnatých ploch a zeleně na území MO P VII Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček, Ivan Patřičný, Služby města Pardubic a.s., David Hurt, Václav Lachman, Michal Freudl, ROLC s.r.o., GEOGARD s.r.o. Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček, Ivan Patřičný, Služby města Pardubic a.s., David Hurt, Václav Lachman, Michal Freudl, ROLC s.r.o., GEOGARD s.r.o., HILL CZ s.r.o., Zahradnictví Květ s.r.o., Jaromír Švec

Geogard s.r.o.

náhled SOD

438 297,-
2/2013 Oprava zpevněných ploch v ul. J. Jabůrkové
 
Služby města Pardubic a.s., Strabag a.s., Mgr. Rulík Luděk, Chládek & Tntěra
Pardubice a.s., Miroslav Činger
Služby města Pardubic a.s., Strabag a.s., BAUSET CZ a.s., Miroslav Činger

Miroslav Činger

321 066,-

3/2013 Oprava chodníku v ul. Generála Svobody

Služby města Pardubic a.s., SK-EKO systems s.r.o., Sprint s.r.o., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.

Služby města Pardubic a.s., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.

Služby města Pardubic a.s.

402 778,-

4/2013 Veřejné osvětlení chodníku kolem polikliniky v Trnové

Služby města Pardubic a.s., Jiří Kolář - ELEX, ELMONT s.r.o., ELPROM

Služby města Pardubic a.s., Jiří Kolář - ELEX, ELMONT s.r.o., ELPROM

Služby města Pardubic a.s.

168 726,-

5/2013 Oprava chodníků na Krétě

Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Labská s.r.o., Služby města Pardubic a.s., Fipus s.r.o., Miroslav Činger Miroslav Činger Miroslav Činger 467 905,-
6/2013 Oprava komunikace U Prefy Skanska DS a.s., Služby města Pardubic a.s., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., BAUSET CZ a.s., Strabag a.s. Skanska DS a.s., Služby města Pardubic a.s., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., BAUSET CZ a.s., Strabag a.s. Strabag a.s. 919 058,-
7/2013 Realizace chodníku v ul. Písková THS s.r.o., Brasica s.r.o., Služby města Pardubic a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Strabag a.s. Služby města Pardubic a.s., Brasica s.r.o. Služby města Pardbic a.s.

198 976,-

8/2013 Výstavba chodníku v ul. Bezejmenná Brasica s.r.o., Mgr. Rulík Luděk, Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger BRASICA s.r.o., Mgr. Rulík Luděk, Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger Brasica s.r.o. 419 538,-
9/2013 Oprava chodníku v ul. Semtínská Služby města Pardubic a.s., Mgr. Rulík Luděk, Sprint s.r.o., Miroslav Činger, Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Brasica s.r.o. Miroslav Činger 685 227,-
10/2013 Oprava chodníku v ul. Legoinářská Služby města Pardubic a.s., Marek Lédl, BAUSET CZ a.s., Jan Janko, Miroslav Činger Mgr. Rulík Luděk, Brasica s.r.o., Jan Janko Mgr. Rulík Luděk 229 978,-
11/2013 Sadové úpravy náměstí 9. května v Rosicích nad Labem včetně VO Služby města Pardubic a.s., Ing. Jan Novotný, Ing. Jana Kulhánková, Kohoutek-Zahradnické služby, Zahrada Lada, Agroimpuls, Argona 99,s.r.o. Ing. Jan Novotný, Služby města Pardubic a.s.

Ing. Jan Novotný

náhled SOD

931 140,-
1/2014 Rekonstrukce chodníku v ul. Generála Svobody Strabag a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Služby města Pardubic a.s., Miroslav Činger, Brasica s.r.o. Strabag a.s., Služby města Pardubic a.s., Miroslav Činger, Brasica s.r.o., Instav Hlinsko a.s., ADAT s.r.o., JIRAK s.r.o., Chládek & Tintěra Pardubice a.s. Služby města Pardubic a.s. 1 098 369,-
2/2014 Dodávka herního hradu na dětské hřiště Oskara Brázdy Kulant cz s.r.o., Tomovy parky s.r.o., Bonita Group Service s.r.o., TR Antoš s.r.o., KARIM Europe s.r.o., KASFORM s.r.o., Alestra s.r.o. Kulant cz s.r.o., Tomovy parky s.r.o., Bonita Group Service s.r.o., TR Antoš s.r.o., KARIM Europe s.r.o., KASFORM s.r.o., Alestra s.r.o.

Alestra s.r.o.

náhled SOD

242 342,-
3/2014 Oprava chodníku v ul. Salavcova ADAT s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Instav Hlinsko a.s., JIRAK s.r.o., EKO Servis Facility s.r.o., ADAT s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Instav Hlinsko a.s., Brasica s.r.o. Služby města Pardubic a.s. 851 686,-
4/2014 Stavební úpravy schodů v ul. Generála Svobody Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Mgr. Rulík Luděk Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Mgr. Rulík Luděk Miroslav Činger 168 957,-
5/2014 Odstavná stání v ul. Jožky Jabůrkové JAAS Pardubice s.r.o., Skanska DS a.s., Strabag a.s., ADAT s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., JAAS Pardubice s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 569 280,-
6/2014 Oprava vjezdu do vnitrobloku v ul. Jožky Jabůrkové JAAS Pardubice s.r.o., Skanska DS a.s., Strabag a.s., ADAT s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., JAAS Pardubice s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 486 800,-
7/2014 Rekonstrukce komunikace K Potoku Skanska DS a.s., Strabag a.s., Instav Hlinsko a.s., Služby města Pardubic a.s., Chládek & Tuntěra Pardubice a.s., THS stavební s.r.o., Miroslav Činger Služby města Pardubic a.s. Služby města Pardubic a.s. 599 396,-
8/2014 Oprava chodníku v Doubravicích ADAT s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., THS stavební s.r.o., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., Mgr. Rulík Luděk JAAS Pardubice s.r.o., Mgr. Rulík Luděk Mgr. Rulík Luděk 600 844,-
9/2014 Revitalizace zeleně náměstí v Doubravicích Jan Vratislav Dis, Ing. Jan Novotný, Ing. Jana Kulhánková, Vondráček Miloš - VOPA, Agroimpuls, Služby města Pardubic a.s. Ing. Jan Novotný, Služby města Pardubic a.s.

Ing. Jan Novotný

náhled SOD

359 760,-
10/2014 Terénní úpravy u garáží v Rosicích n/L. Skanska DS a.s., Strabag. a.s., Služby města Pardubic a.s., THS s.r.o. Skanska DS a.s., Strabag. a.s., Služby města Pardubic a.s., THS s.r.o. Služby města Pardubic a.s. 197 533,-
11/2014 Oprava chodníku v ul. Semtínská SK-EKO systéms s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., Instav Hlinsko a.s., Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s., ADAT s.r.o. Instav Hlinsko a.s., SK - EKO systéms s.r.o. SK - EKO systéms s.r.o. 1 269 063,-
12/2014 Stavební úpravy zóna TEMPO 30 na Krétě Mgr. Rulík Luděk, Služby města Pardubic a.s., Marek Lédl Mgr. Rulík Luděk, Služby města Pardubic a.s., Marek Lédl Služby města Pardubic a.s. 148 420,-
13/2014 Revitalizace parčíku v proudových domcích Ohrazenice Služby města Pardubic a.s., Ing. Jan Novotný, Ing. Jana Kulhánková, Pavel Kohoutek-Zahradnické služby, Jan Vratislav, DiS. Ing. Jan Novotný, Pardubice

Ing. Jan Novotný, Pardubice

náhled SOD

594 253,-
1/2015 Kontejnerové stání Pardubice - Ohrazenice THS stavební s.r.o., CHRPA stavební spol. s.r.o., FIPUS s.r.o., MIKOSTAV s.r.o. THS stavební s.r.o., CHRPA stavební spol. s.r.o., FIPUS s.r.o., MIKOSTAV s.r.o. MIKOSTAV s.r.o. 257 225,-

2/2015

Údržba vybraných travnatých ploch na území MOP VII na rok 2015

Služby města Pardubic a.s., Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček VoPa, ROLC s.r.o., David Hurt, Ivan Patřičný

Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček VoPa, Zdeněk Šťastný., David Hurt

David Hurt

náhled SOD

237 006,-

3/2015

Parkovací stání v ul. Heyrovského

Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o., CHRPA stavební spol. s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger

Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o., CHRPA stavební spol. s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systéms s.r.o

Služby města Pardubic a.s.

329 380,-

4/2015

Oprava kanalizace v Doubravicích

THS STAVEBNÍ s.r.o., ADAT s.r.o., REAL sp. stavební s.r.o., AUTUS I. spol. s.r.o., KVIS Pardubice a.s., PH DOMY v.o.s.

THS STAVEBNÍ s.r.o., ADAT s.r.o., REAL sp. stavební s.r.o., AUTUS I. spol. s.r.o., KVIS Pardubice a.s.

THS STAVEBNÍ s.r.o.

759 994,-
5/2015 Rekonstrukce ulic na Školním náměstí Merit Bau CZ a.s., CHRPA stavební spol. s.r.o., Chládek & Tintěra Pardubice a.s., STRABAG a.s., Skanska a.s. Chládek &Tintěra Pardubice  a.s., Merit Bau CZ a.s. Chládek & Tintěra Pardubice a.s. 2 709 130,-
6/2015 Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Jožky Jabůrkové Služby města Pardubic a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger, Instav Hlinsko a.s., JAAS Pardubice s.r.o. Služby města Pardubic a.s., CHRPA stavební spol. s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., MIKOSTAV s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o. CHRPA stavební spol. s.r.o.

1 079 316,-

7/2015

Rekonstrukce příjezdové komunikace ke garážím a BD v Doubravicích

THS stavební s.r.o., Služby města Pardubic a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s.,

STRABAG a.s., Skanska a.s.

THS stavební s.r.o.,

ADAT s.r.o.

ADAT s.r.o. 3 440 513,-

8/2015

Oprava komunikace v ul. Doubravická

Agrostav Pardubice a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., STRABAG a.s., Merit Bau CZ a.s., THS stavební s.r.o. Agrostav Pardubice a.s., STRABAG a.s., Merit Bau CZ a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., SK-EKO Systéms s.r.o. Merit Bau CZ a.s. 397 456,-

9/2015

Oprava komunikace v ul. Písková

Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o., Chrpa stavební spol. s.r.o., SK-EKO Systems, s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o. Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o., Chrpa stavební spol. s.r.o., SK-EKO Systems, s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., TIS CR s.r.o. MIKOSTAV s.r.o. 339 920,-

10/2015

Dodávka osobního automobilu pro MO Pardubice VII

AUTO DRYML a.s., Autocentrum Barth a.s., Louda Auto a.s., Auto Hybeš s.r.o. Auto mercia a.s. AUTO DRYML a.s. Auto DRYML a.s.

          314 000,-

1/2016                

Odvoz a likvidace komunálního odpadu

Služby města Pardubic a.s   Marius Pedersen a.s.,                           SK-EKO Pardubice s.r.o, RUML -CZ a.s.,  AVE CZ s.r.o

Služby města Pardubic a.s., Marius Pedersen a.s. Služby města Pardubic a.s. 2 277,- Kč/tuna

2/2016

Rekonstrukce chodníku a MK v ul. Seiferova

Mgr. Rulík Luděk, Bauset CZ a.s., Služby města Pardubic a.s., Instav Hlinsko a.s., JAAS pardubice s.r.o. M-Stav s.r.o., TIS CR s.r.o., Služby města Pardubic a.s., ADAT s.r.o., Mikostav s.r.o., Bauset CZ a.s., Instav Hlinsko a.s., JAAS Pardubice s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o.

846 948,43 + dodatek SOD č.1 89 691,25

3/2016

Údržba travnatých ploch na území MO P VII

Služby města Pardubic a.s., Ing. Jan Novotný, Miloš Vondráček VOPA, ROLC s.r.o., David Hurt, Ivan Patřičný David Hurt, Miloš Vondráček VOPA, Služby města Pardubic a.s., Jaromír Švec Agroimpuls

Jaromír Švec Agroimpuls

náhled SOD

236 323,90

4/2016

Rekonstrukce chodníku na náměstí 9. Května

Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Služby města Pardubic a.s., Merit Bau CZ a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Miroslav Činger Služby města Pardubic a.s., Merit Bau cz a.s., Chrpa stav. spol. s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., MIKOSTAV s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., TIS CR s.r.o. Merit Bau CZ a.s. 538 978,67

5/2016

Parkovací stání v ul. Borová

Služby města Pardubic a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., THS stavební s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Agrostav Pardubice a.s. M-SATAV CZ s.r.o., Služby města Pardubic a.s., JAAS Pardubice s.r.o., IVEXI s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o. SK-EKO Systems s.r.o. 690 978,57

6/2016

Rekonstrukce chodníku v ul. Šafaříkova

JAAS Pardubice s.r.o., Marek Lédl, Mgr. Rulík Luděk, Služby města Pardubic a.s., Miroslav Čingr Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., TIS-CR s.r.o., Služby města Pardubic a.s., ADAT s.r.o., MIKOSTAV s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., Chrpa stav. spol. s.r.o., JAAS Pardubice s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 483 997,35 + dodatek SOD č.1 19 264,41

7/2016

Rekonstrukce chodníku v Doubravicích

Služby města Pardubic a.s., ADAT s.r.o., MIKOSTAV s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., Marek Lédl M-STAV CZ s.r.o., Chrpa stav. spol. s.r.o., Služby města Pardubic a.s., MIKOSTAV s.r.o. Služby města Pardubic a.s. 398 688,-

8/2016

Rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého

JAAS Pardubice s.r.o., Služby Města Pardubic a.s., Merit Bau CZ a.s., ADAT s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., ADAT s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o., Merit Bau CZ a.s., SK-EKO Systems s.r.o., M-STAV CZ s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 483 687,75 + dodatek SOD č.1 16 988,40

9/2016

Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Jožky Jabůrkové u č.p. 273

Služby města Pardubic a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Merit Bau CZ a.s., JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., ADAT s.r.o. Merit Bau CZ a.s., JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o. Merit Bau CZ a.s. 1 433 582,14

10/2016

Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického

Miroslav Činger, Mgr. Rulík Luděk, Strabag a.s., Instav Hlinsko a.s., Služby města Pardubic a.s., SK-EKO Systems s.r.o., ADAT s.r.o. SK-EKO Systems s.r.o., Mgr. Rulík Luděk, JAAS Pardubice s.r.o. Instav Hlinsko a.s. SK-EKO Systems s.r.o. 1 630 111,75

11/2016

Rekonstrukce chodníku v ul. Spojovací

JAAS Pardubice s.r.o., Marek Lédl, Mgr. Rulík Luděk, Miroslav Činger, Služby města Pardubic a.s. JAAS Pardubice s.r.o., Mgr. Rulík Luděk, IVEXI s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o. 156 824,30

12/2016

Rekonstrukce komunikace ul. Rybitevská

Chládek a Tintěra Pardubice a.s., HOLD s.r.o., Merit Bau CZ a.s., Eurovia CS a.s., Swietelskystavební s.r.o. Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Merit Bau CZ a.s., Eurovia CS a.s., Swietelskystavební s.r.o. Chládek a Tintěra Pardubice a.s. 4 593 160,-

13/2016

Oprava účelové komunikace ke slepému rameni Labe

(poptávkové řízení)

Chládek a Tintěra Pardubice a.s., MIROS a.s., KVIS Pardubice a.s. Chládek a Tintěra Pardubice a.s., MIROS a.s., KVIS Pardubice a.s. Chládek a Tintěra Pardubice a.s. 199 646,37

14/2016

Projektová dokumentace- Rekonstrukce komunikace v ul. Rybitevská

M.I.S. a.s., PRODIN a.s., Jří Stránský, INDESING s.r.o., Vectura Pardubice s.r.o. M.I.S. a.s., Jiří Stránský M.I.S. a.s. 128 260,-

15/2016

Projektová dokumentace na opravu komunuikace v ul. Jožky Jabůrkové

DSP a.s., PRODIN a.s., Jiří Stránský, INDESING s.r.o., HIGWAY DESIGN s.r.o. Jiří Stránský, DSP a.s., PRODIN a.s. Jiří Stránský 150 040,- + dodatek SOD č.1 18 150,-

16/2016

Dodávka venkovních vitrín

VIPOL signmarking, KASTRO Bolatice, PONTE, Forplast Systems s.r.o., JP-Kontakt s.r.o., Pardubice Forplast Systems s.r.o., Zlín

Forplast Systems s.r.o., Zlín

náhled SOD

129 168,- Kč

 
1/2017 Parkovací stání včetně chodníku v ul. Jozefa Gabčíka ADAT, SmP, JAAS Pardubice, Dlažba Vysoké Mýto ADAT s.r.o., SmP a.s.,JAAS Pardubice a.s, Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.

SmP a.s.

náhled SOD

664 385,-

2/2017 Rekonstrukce chodníku v Doubravicích SmP a.s., JAAS Pardubice s.r.o., merit bau CZ a.s., Instav Hlinsko a.s., BAUSET CZ a.s. KONSTRUKT s.r.o., EKO Servis Facility s.r.o., Building Expert s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., SmP a.s. KAVE Bau s.r.o., HABAU CZ s.r.o., Ján Mucha

Ján Mucha

náhled SOD

868 117,-

3/2017 Oprava chodníku v ul. Nádražní SmP a.s., MIROS MAJETKOVÁ a.s., Merit Bau CZ a.s., Agrostav Pardubice, HOLD s.r.o. Ján Mucha, Agrostav Pardubice, JAAS Pardubice s.r.o.

Agrostav Pardubice a.s.

náhled SOD.pdf

1 063 245,- Kč, + dodatek č.1 SOD 279 579,- Kč
4/2017 Oprava komunikace v ul. Jožky Jabůrkové HOLD s.r.o., Merit bau CZ a.s., Eurovia CS a.s., Swietelsky stavební s.r.o., MIROS MAJETKOVÁ a.s., Agrostav Pardubice, M-SILNICE a.s. M-SILNICE a.s., Building Expert s.r.o.

M-SILNICE a.s. Husova 1697, Pardubice

4 791 118,- Kč
5/2017 Rekonstrukce chodníku ul. Čapkova M-silnice a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., SmP a.s., JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o., SK-EKO Systems s.r.o., Ján Mucha SK-EKO Systems, Semtín 52, Pardubice 1 355 945,67 Kč + dodatek č. 1 k SOD 19 505,- Kč
6/2017 Rekonstrukce chodníku ul. Semtínská Ján Mucha, Instav Hlinsko a.s., SmP a.s., JAAS Pardubice s.r.o., EKO Servis Facility, s.r.o. JAAS Pardubice s.r.o., Ján Mucha JAAS Pardubice s.r.o. Fügnerova 280, Pardubice

219 656,-

7/2017 PD na výstavbu park.stání v ul. M.Majerové a rekonstrukci chodníků v ul. Salavcova a Chelčického Jiří Stránský, DSP a.s., VDI PROJEKT s.r.o., PRODIN a.s., VECTURA Pardubice s.r.o. Ing. Hynek Seiner Ing. Hynek Seiner

229 900,-

1/2018 Oprava komunikací po zimě 2017/2018 na území MO Pardubice VII SmP a.s., STRABAG a.s., SKANSKA DS a.s., SúS PK, REAL s.r.o. HOLD s.r.o. Chládek a Tintěra, ROADSTAV s.r.o., SmP a.s. HOLD s.r.o. Orel 35, 538 21 Slatiňany

8 070,70 Kč/jednotku

max do výše 

600 000,- Kč • Statutární město Pardubice
  Městský obvod Pardubice VII
  Gen. Svobody 198, 533 51  Pardubice

  Informace o kvalitě ovzduší v Rosicích
  Úřední hodiny naleznete zde:
 • IČ: 00274046
  DIČ: CZ00274046

  Najdete nás na Facebooku
 • Tel.: +420 466 798 332
  ID datové schránky axwbv4z
 • Elektronická podatelna:


  Elektronické faktury:

© 2018, Městského obvodu Pardubice 7 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Starý web

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑