Přejít na hlavní obsah

Městský obvod Pardubice VII Rosice n. Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín


Zeptejte se starosty

Přidat dotaz do poradny

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Plyn? Nebo?

06.10.2014 Jiří Březina |

Dobrý den, dnes se objevily jakési značky na zemi před našimi domky i naproti na chodníku v PAVLOVĚ ULICI. Rád bych obdržel nějaké informace, co a kdy se bude opravovat nebo kopat, abych mohl případně zachránit zeleň před domkem a podobně,,, Kde se dozvím, co se bude dít, co značky znamenají... Doslechl jsem se, že plyn, ale asi ke všem, jen ne ke mně... Prý mám novější přípojku, Prosím o tel. číslo, kde by mi řekli více.

2014-10-06 23:18:23

Dobrý den pane Březino.
Ano, v oblasti ulic Jožky Jabůrkové a Pavlova se chystá rekonstrukce plynovodu. Prozatím však jde o přípravu projektové dokumentace, jako podkladu pro stavební řízení. Vytyčování sítí ( ony značky v terénu ) jsou zatím jen pro potřeby projektantů. Zjistil jsem, že k realizaci stavby by mohlo dojít nejdříve v roce 2016.
Pěkný den. Vítězslav Čapek.

noční hluk

10.09.2014 Irena Uhlířová |

Pane starosto, opět již několik dní posloucháme přes den a hlavně v noci hluk ze Semtína,zřejmě vypouštění páry. Proto že se to týká oblasti hřiště a okolo bývalé Prefy (vy to na hlavní ulici tak neslyšíte), nikoho to nezajímá. Můžete v tom něco z moci úřední udělat, nebo poraďte, na koho se obrátit, aby byl alespoň v noci klid. Děkuji.

2014-09-10 20:25:20

Dobrý den paní Uhlířová.
Bohužel bydlíme v blízkém sousedství s velkou fabrikou a nějak spolu musíme vycházet. Já dostávám formou zpráv SMS upozornění s omluvou na tyto jevy. V textu bývá uvedeno, že z technických důvodů energetiky Synthesia a.s. bude docházet ke zvýšené hladině hluku a exhalacím do ovzduší ... opatření ke stabilizaci provozu teplárny ... se snaží v maximální míře eliminovat ...
Synthesia nyní investuje veliké peníze do rekonstruce kotelny a teplárny s cílem přejít na plynné palivo a Vámi zmiňované jevy dobudoucna odstranit. Vydržme, je to otázka asi roku.
S pozdravem Vítězslav Čapek

Nádrž z technickým zeřízením

21.08.2014 Nataša Šlaichrtová |

Vážený pane starosto, ráda bych se zeptala, jak to bude vypadat do budoucna s "rybníčkem" v Ohrazenici. V zápise z 24. zasedání Zástupitelů Městského obvodu Pardubice VII, konaném 22.5.2014, je zmínka o zpřístupnění této umělé vodní plochy, které navrhuje místní ZMO v Ohrazenici. Ráda bych věděla, kolik lidí vzneslo požadavek na zpřístupnění rybníčku a podle jakých krytérií toto navrhla komise ZMO za občany Ohrazenice. Usnesením č. 217/24-5/2014, které bylo přijato, se doporučuje anketou zjistit názor občanů a né brát v potaz jen názor komise ZMO. Našla jsem si mapku v katastru nemovitostí a zjistila jsem, že sice se jedná o nádrž z technickým zařízením, ale okolní pozemky nepatří městu, tudíž by byl přístup jen ze strany chodníku. Tím, že tam umístíte ceduli" na vlastní nebezpečí" nezaručíte, že děti, které chodí na Ohrádku, tam nespadnou. Je hezké, že MO vyčistil břeh při chodníku, ale nepomyslel na to, že ti občané, kteří se o to celá léta starali, uzavřou přívod vody, která v rybníčku cirkulovala. A já se jím ani nedivím, místo, aby MO byl rád, že se o tu vodní plochu někdo stará ( bez finančního nároku), voda tam cirkuluje, tak je rozhodnutím několika občanů odradil. Vážený pane starosto, přijeďte se podívat, jak se z toho pěkného rybníčku, kde se vyhřívaly na sluníčku želvy, kachny tu vyváděly svá mláďata (hohol severní-chráněná potápivá kachna) a dokonce tu "kuňká" skokan skřehotavý, který je také chráněný. A nyní je z toho stojatá, zahnívající plocha, která je ideálním semeništěm komárů. Připadá mi to jako, "nedodělaná práce". S pozdravem Nataša Šlaichrtová, Ohrazenice

2014-08-21 21:59:21

Dobrý den paní Šlaichrtová.
Výsledek ankety je vyvěšen na našem webu od 14.7.2014 a další zmínka je v zápise z 66. jednání Rady MO. Zopakuji, že se vyjádřilo 18 respondentů a pouze 4 byli pro otevření prostoru pro veřejnost. Jak spráně manipulovat s technickým zařízením nám bylo vysvětleno právě od těch, kteří se doposud o toto starali. Určitě nedošlo k uzavření přítoku, ale dlouhé období sucha nedodávalo dostatek vody pro její cirkulaci. Později, když se stav vody zlepšil, pravděpodobně natekla voda do rybníčku z potoka, který byl v tu dobu " zelený ". Je pravdou, že se vše učíme, ale domnívám se, že i v minulých letech ke stejným situacím docházelo, ale nebylo to od nikud vidět. Dnes, když jsou břehy obnažené, zkulturněné a pod každodením pohledem občanů, tak budou připomínky častější. Osobně se na stav vody dívám minimálně 2x týdně a o želvách a ptactvu samozřejmě vím. Bude-li možno přítok vody zvýšit, určitě to uděláme.
S pozdravem Vítězslav Čapek.

Nadměrný hluk

16.07.2014 MUDr. Jan Šimek |

Dobrý den, něco nového v kauze fa Rolc v Trnove, ktera nepřestala s nadměrným hlukem a její zákazníci parkuji všude okolo na soukromych pozemcich? Požadujeme urychlenou nápravu, MUDr. Jan Šimek

2014-07-16 17:20:17

Dobrý den pane doktore,
po Vaší minulé připomínce proběhlo jednání s majitelem zmiňované firmy. Došlo k dohodě, že stroje nebudou v nevhodnou ( ranní ) dobu spouštěny. Pracovní doba provozovny je 8-12 a 13-17 hod. V tuto dobu se dá těžko hovořit o rušení nějakého klidu a sekačky určitě splňují předepsané parametry na běžné používání. Proto je asi těžké se o něco opřít v rámci stížností. Pokud je problém s parkováním zákazníků, je třeba řešit vzniklou situaci hned ( je-li odůvodněná ) s městskou policií na č 156. Pokud by docházelo k rušení nočního klidu mezi 22 a 06 hodinou, což vyhláška města upravuje, bude Váš podnět opodstatněný a opět doporučuji zavolat MP.

S pozdravem Vítězslav Čapek.

Doprava v ulici Jana Kubiše

20.05.2014 Jan Heller |

Vážený pane starosto, nedávno byla v ulici Jana Kubiše v Trnové instalována nová dopravní značka "Zákaz vjezdu nákladních automobilů". Doufali jsme, že se zklidní manévry aut s návěsy dovážející auta do autobazaru AAA. Bohužel situace je stále stejná. Tento zákaz někteří řidiči nerespektují, na komunikaci kde je omezena rychlost na 30 km/h se prohánějí mnohem rychleji (což je vzhledem k tomu, že je tu dána přednost zprava, chybí chodníky a chodí zde pěšky rodiny s dětmi velmi nebezpečné). Osobně jsem mluvil s dvěma řidiči a byl jsem velmi arogantním způsobem poslán do určitých míst. Firma AAA a její řidiči nerespektují dané předpisy a znepříjemnují život - a nebojím se říci i ohrožují - všem zdejším občanům. Městkou policii jsem tu v poslední době zahlédl jedenkrát - postavila se před tuto značku a čekala na místě. V tu chvíli asi nikdo nic porušovat nebude. Včera situace eskalovala, návěs zablokoval celou silnici, přejížděl přes obrubníky, několikrát narazil do stavebních budek firmy Ječmínek a na 20 minut paralyzoval dopravu svou nemohoucností otočit se. Vše máme zdokumentováno na fotografiích včetně registrační značky. Co můžeme my samy udělat pro nápravu ? Kontaktovat policii ? Děkuji za odpověd

2014-05-20 13:35:13

Dobrý den pane Hellere,
důvod absence chodníku jsem již vysvětloval, bohužel situace je prozatím neměnná. Osazení dopravního značení jsme provedli a s firmou AAA došlo k dohodě o jeho respektování. Bohužel je vše o lidech, v tomto případě o řidičích. Vaši korespondenci předám MP a budu požadovat razantní postoj k těmto přestupkům. Jde však o to, aby se o situaci co nejdříve dověděli a proto zdůrazňuji - neváhejte volat linku 156 v okamžiku problému. Jsem s nimi domluven a vím, že již několikrát dopravní přestupky v této ulici řešili. Foto mi můžete zaslat. Jde-li o vozidlo AAA, projednám to s vedením firmy.
S pozdravem Vítězslav Čapek.

Dobrý den, vážený pane starosto, chtěla bych zeptat v jakém stádiu příprav je rekonstrukce silnice v Doubravicích u garaží a bytových domů, okolo zahrádek. Chybějící kanalizace na této pozemní komunikaci nám způsobuje několik problémů: - Při deštích je silnice jedna velká louže, nelze projít suchou nohou. - Vzhledem k tomu, že kanalizace vedená pod bývalými zahrádkami je v katastrofálním stavu, způsobuje bytovým jednotkám 72-73 opakované zaplavení sklepů fekáliemi. Následné vyčištění kanalizace, které se musí opakovat několikrát ročně, hradí majitelé bytů z vlastní kapsy. Rekonstrukce silnice by nám vyřešila nemalé problémy. Doufáme, že plánovaná rekonstrukce proběhne v brzkém termínu. Předem děkuji za Vaši odpověď, mějte hezký den. JV

2014-04-26 20:50:20

Dobrý den paní Valenová,
k rekonstrukci zmiňované komunikace mělo dojít již v loňském roce a máme na ni vyčleněné finanční prostředky. Došlo však k tomu, že společnost Synthesia a.s. prodala protější pozemky ( zahrádky ), kde hodlá investor postavit čtyři rodinné dvojdomky. Po dohodě s ním, jsme posunuli realizaci na rok 2014. Zabrání se tím opětovnému porušení nové komunikace z důvodu výstavby přípojek kanalizace a vodovodu. Nyní probíhá územní řízení na veřejné osvětlení a je zažádáno o stavební povolení. Realizaci předpokládáme v druhé polovině tohoto roku, takže letos se již dočkáte.
Vítězslav Čapek.

Nadměrný hluk a zápach

10.04.2014 MUDr. Jan Šimek |

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. V naší ulici sídlí níže jmenovaná firma. Firma ROLC s.r.o. ROLC - Zahradní technika Pavlova 285 530 09 Pardubice - Trnová Prakticky denně (včetně sobot) před prodejnou běží nastartované sekačky, údajně k jejich zahřátí, aby poté byla možná jejich oprava. Tyto sekačky neslouží k sekání, pouze vytvářejí velmi nepříjemný a hlasitý hluk a také velmi zapáchají a vytékají z nich oleje. Hluk je nesnesitelný hlavně v ulicích J.Potůčka a Pavlova. Sekačky nám budí děti a znepříjemňují život. Co s tím můžeme dělat? Děkuji za odpověď MUDr. Jan Šimek

2014-04-10 20:20:20

Dobrý den pane Šimku,
o problému jsem informoval  vedoucího odboru Žp,OaD našeho úřadu. Vaši stížnost prověří a vyzve majitele provozovny ke zjednání nápravy. Dosud se v této věci na mne nikdo neobrátil, takže o tom nevím.
S pozdravem Vítězslav Čapek.

Veřejné osvětlení v ulici Adolfa Opálky

11.01.2014 Hana Chládková |

Vážený pane starosto, chtěla bych se informovat, proč nefunguje veřejné osvětlení u nově postaveného bytového domu v ulici Adolfa Opálky (c.p. 369-371)? Celá řada veřejného osvětlení směrem k ulici Jana Hrubého (M-Bytu) není od postavení tohoto domu funkční. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Hana Chládková

2014-01-11 21:04:21

Zdravím Vás paní Chládková,
odpovídám se zpožděním, protože jsem zjišťoval skutečnosti u SmP a.s. a na odborech magistrátu. Jedná se celkem o čtyři lampy VO u budoucí ulice Jana Hrubého. Všechny ostatní lampy jsou v provozu, jak jsem se osobně přesvědčil. Zmiňované osvětlení není zapnuto, protože tato komunikace a VO nebyla prozatím předána do správy a majetku města. Po podepsání předávacího protokolu budou lampy ze strany SmP a.s. uvedeny do funkčního stavu.
S pozdravem Vítězslav Čapek.

Polní cesta Ohrazenice-Srch

29.12.2013 Kateřina Vanýsková |

Dobrý den, pane starosto, chtěla bych se Vás zeptat, zda obec plánuje nějaká opatření k omezení dopravy motorových vozidel na polní cestě ústící z Ohrazenic, Pohránovské ulice přes les směrem na Srch. Auta bohužel zákaz vjezdu nerespektují a projíždějí tudy v poměrně hojném počtu. Problém zřejmě přiživuje i neexistence sjezdu z rychlostní komunikace Pardubice-HK na Srch. Děkuji Vám předem za odpověď, do nového roku Vám přeji hodně sil, zdraví a spokojenosti. Ing. Kateřina Vanýsková, Pardubice, Ohrazenice

2013-12-29 17:37:17

Dobrý den paní Vanýsková,
od doby, kdy je tato cesta vyspravena je tento problém častější než dříve. Zhruba před rokem jsem požadoval doplnění dopravního značení ze strany od Srchu. Pan starosta mi vyhověl a teprve poté, co je zákaz vjezdu i na pole u obce Srch, bylo možno požadovat po měst. policii opodstatněné kontroly. S MP jsem domluven o namátkových kontrolách a oni je dělají. Frekvence přestupků však není tak častá, aby se povedlo někoho přistihnout. Poprosil bych Vás a ostatní občany o spolupráci. Zapšte si RZ vozidla, nebo vyfotografujte auto a předejte info na náš úřad, či přímo na MP Pce. Musím též upozornit, že cesta je přístupová pro řadu vlastníků soukromých pozemků a proto je nevhodné instalovat například závoru. Na nejbližším jednání s MP se domluvím o umístění tzv. fotopasti. Třeba pomůže problém eliminovat.( V jednom období tam již byla, ale žádná vozidla nezaznamenala ).
I vám přeji úspěšný a ve zdraví prožitý nový rok 2014. Vítězslav Čapek.

Životní jubileum

19.11.2013 Dagmar Čapková |

Dobrý den pane starosto, dnes 19.11.2013 slaví naše babička p. Alena Čapková narozeniny - 80 let. Očekávali jsme, že se dostaví někdo z úřadu, aby jí k životnímu jubileu popřál, což se i stalo, ovšem průběh byl šok pro mne i manžela, natož pro babičku. Předpokládali jsme, že to bude mít nějakou úroveň, ovšem to ani zdaleka ne. Asi v 10.30 přijel pán,zazvonil a když přišla babička k brance, tak jí sdělil, že je z úřadu a přeje jí vše nejlepší k narozeninám, předal kytku a věcný dar a se slovy, že spěchá a musí ještě k nějakému pánovi odjel. Evidentně byl úkol vaším podřízeným splněn, ale poněkud tomu chyběla slušnost a úroveň - byl to hnus. Kdyby nepřišel nikdo, bylo by to pro babičku snesitelnější, než přijímat gratulaci na ulici. S pozdravem Dáša a Libor Čapkovi

2013-11-19 14:14:14

Dobrý den paní Čapková,
věřte, že se mi těžko odpovídá. Osobní gratulace u našich jubilantů považuji za určitý nadstandart realizovaný v rámci našeho MO. Osobně navštěvuji spoluobčany u příležitosti 90.tin a výše. Ostatní návštěvy si mezi sebou rozdělují členové Místních komisí Rady podle místa bydliště. Já se vždy zastavím na kus řeči, na kávu a podiskutuji o životě jubilanta a o současných problémech, či radostech v dané místní části. Domnívám se, že ke spokojenosti navštívených rodin.
Za Vámi zmiňovanou, nepovedenou návštěvu se upřímně omlouvám a děkuji za upozornění.
Pokud možno, tak pěkný den a zdárný průběh oslavy.
Paní Aleně Čapkové přeji za sebe pevné zdraví a celé rodině mnoho štěstí a pohody.
Vítězslav Čapek.


Kalendář akcí

Leden 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

← Prosinec 2020 Únor 2021 →


© 2021, Městského obvodu Pardubice 7 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Starý web

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑